AFLYST!!! AFLYST!!! AFLYST!!! AFLYST!!! AFLYST!!! AFLYST!!!

“Nytænkning af individ og organisation i tider med stor turbulens og usikkerhed”

I en globaliseret og tiltagende kompleks verden er det den enkelte medarbejder og dennes kompetencer, der sidder med nøglen til succes i en konkurrencepræget og modsætningsfyldt virkelighed.
Der er i dag et udtalt behov for løbende opgradering af nye kompetencer, som i høj grad retter sig mod selve forretningen(*) og markedet(*), men tillige omfatter bredere samfundsrelaterede problemstillinger som identitet, betydningen af kultur, miljøbevidsthed, diversitet, m.fl. (* forretningen og markedet skal forstås bredt). Dette er blevet yderligere aktualiseret i lyset af den verdensomspændende pandemi forårsaget af COVID19,

som har medført store ændringer i den måde, vi som mennesker omgås hinanden.
Hvilken betydning vil denne pandemi få i relation til såvel samfundsmæssige, kulturelle og økonomiske spørgsmål? Disse spørgsmål vil blive analyseret og søgt belyst ud fra Spiral Dynamics teorien.Dette Spiral Dynamics Integral kursus har fokus på at give deltagerne en helt ny forståelsesramme og indsigt m.h.t. de nye kompetencer, som vil blive afgørende for hvor optimalt individet og/eller organisationen fungerer og overlever i en tiltagende kompleks dagligdag.

Om Spiral Dynamics Integral kurset

Kurset vil blive gennemført på dansk, selvom vi også vil anvende billeder med engelsk tekst.

På dette kursus vil der blive gjort brug af almindeligt præsentationsmateriale samt videoer og eksempler fra musikkens verden for at illustrere vigtige pointer omkring Spiral Dynamics.

Vi tilstræber en åben og interaktiv kursusform, som forhåbentlig giver mulighed for optimal læring, og vil derfor invitere alle til aktivt at deltage i sessionerne.

Imidlertid vil Spiral Dynamics Integral Level One kurser have en lille overvægt af

klasseundervisning, da et optimalt udbytte af kurset kræver, at man får et dybt kendskab til de helt grundlæggende principper bag Spiral Dynamics. Der vil dog være diverse “break-out” sessioner for at optimere indlæring.

Vi håber, at vi må få nogle gensidigt inspirerende og lærerige dage med en masse gode diskussioner, nye tanker og ny inspiration.

Certificering betyder i øvrigt i praksis, at du er certificeret, hvis du har deltaget på hele workshoppen

Teddy Hebo Larsen & Ole Vilstrup

Læringsmål for Level One kurset

1. Deltagerne vil få en gennemgang af den psykologiske forskning, som Graves og Beck har udført. Altså hele det videnskabelige grundlag for Spiral Dynamics.
2. Indføring i de neurobiologiske mekanismer bag vores tænkning (perception vs. reality).
3. Forskellen på “typer af folk” vs “systemer i folk”;
4. Gennemgang af begrebet “memetik” herunder definition af et “meme” samt hvordan disses konfluens fører til “værdi-memes”;
5. Gennemgang af samtlige first- & second tier memes – herunder healthy og unhealthy sider af hvert meme;

6. En meget grundig gennemgang i mekanismerne bag meme-skift – med eksempler fra det virkelige liv.
7. Forskellen mellem angst og frygt og hvad det betyder i SD sammenhæng;
8. Hele processen bag “change” (Stages of vertical change) også kaldet “the fish model”;;
9. Eksempler på den praktiske applikation af SD i virkeligheden
10. Anvendelse af Spiral Dynamics konceptet i forbindelse med gruppearbejde.

Tid: fredag 10/09/2021 – søndag 12/09/2021
Fredag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 09.00-18.00
Søndag kl. 09.00-16.00

Sted: Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Ry

Forskellige muligheder for deltagelse:

1. Spiral Dynamics Integral Level 1 Certification Course inklusiv overnatning og morgenmad
2. Spiral Dynamics Integral Level 1 Certification Course eksklusiv overnatning og morgenmad

Der er mulighed for scholarship, se nærmere under tilmelding.

Alle, der bestiller overnatning, indkvarteres i enkeltmandsværelser eller dobbeltværelser med bad og toilet på gangen (hvis du ønsker dobbeltværelse sammen med en navngiven anden, send mail til booking@embracelife.dk eller angiv det ved bestillingen)

Priser (inklusive moms):

4600,- DKK eksklusiv overnatning
5500,- DKK inklusiv morgenmad og overnatning i dobbeltværelse
6000,- DKK inklusiv morgenmad og overnatning i enkeltværelse

Forberedelse til Spiral Dynamics Integral kurset

En del af din forberedelse til kurset er at udfylde en Value Assessment hos vores partner Valuematch.net i Holland. En Value Assessment foregår på engelsk og består af et antal spørgsmål med en række svarmuligheder, som skal værdiansættes. Besvarelserne resulterer i 2 rapporter, 1 Personprofil og 1 Forandringsprofil, rapporterne udleveres på workshoppens 3. dag, hvor rapporternes form og indhold gennemgås.
Invitation til at udfylde en Value Assessment Person- og Forandringsprofil, vil blive udsendt pr mail ca 14 dage før kurset og skal udfyldes senest 7 dage før kurset, så vi kan nå at gennemgå dem før kurset afholdes. Hvis du allerede har fået udført en sådan profil, har vi mulighed for at reducere kursets pris med kostprisen for en ValueMatch assessment. Skriv det i tilmeldingsformularen, så fratrækker vi rabat og udsender en ny mail med oplysninger om betaling.

Coaching på rapporterne kan tilbydes særskilt efter workshoppen til særpris.

Som forberedelse til kurset kan følgende materiale anbefales:
– Spiral Dynamics – Mastering Values, Leadership & Change af Don Beck & Chris Cowan; (På dansk: “At mestre forandring” – ID Academy’s forlag)
– En kort introduktion til teorien om Spiral Dynamics Integral af Teddy Hebo Larsen
– Human Nature Prepares for a Momentous Leap af Clare Graves
– The Never-Ending Upward Quest af Jessica Roemischer
– Video med Don Beck og Jessica Roemischer om Spiral DynamicsEmnerne 2,3 & 4 tilsendes kursusdeltagerne, når betaling er gennemført.

Tilmelding, afbestilling og aflysning

Tilmelding

Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt!

Hvis 2 eller flere tilmelder der sig fra samme firma/organisation er der mulighed for en rabat på 200,- kr for 2. deltager (rabatkode: SDiL1_CP200) og 400,-kr for efterfølgende deltagere (rabatkode: SDiL1_CP400).

Hvis du er mindre bemidlet, studerende f.eks., har vi mulighed for at tildele et scholarship, vi har kun få pladser med denne mulighed. Skriv venligst til booking@embracelife.dk for nærmere anvisninger om tilmelding.

Afbestilling

Du kan frit afmelde dig kurset indtil 4 uger før kursusstart. Derefter og indtil 14 dage før kursusstart betales 50% af kursusgebyret, herefter 100%. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din tilmelding til en anden deltager.

Aflysning

Ved aflysning af kurset, betales hele beløbet tilbage.

Himmelbjerggården

Himmelbjerggården er et nordisk inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Gården er omringet af Søhøjlandets skove. Visionen er at skabe et samlingspunkt med rødder i 2030 verdensmålene. Et inspirationscenter for bæredygtig udvikling i samspil med naturen, hvor kreative og samskabende fællesskaber mødes omkring medansvarlighed, hjertelighed og viljen til at være den forandring, de ønsker at se i verden.

Himmelbjerggården er et eksperimentarium for bæredygtig udvikling. Igennem vores virke søger vi at inspirere til konkrete og positive forandringer for den enkelte, for organisationer og for samfundet – i sidste ende til gavn for kloden.
Mere om Himmelbjerggården…

Teddy Hebo Larsen

Teddy Hebo Larsen er uddannet dyrlæge fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1985.
Teddy har været beskæftiget i medicinalbranchen i mere end 20 år i medicinalfirmaet Eli Lilly & Co., hvor han fra 1997 til 2005 fungerede som adm. direktør for henholdsvis Eli Lilly Danmark og Eli Lilly Norge. I perioden fra 2005 til 2009 havde han rollen som europæisk “Director, Cultural Transformation”, Eli Lilly Europe, hvor han var ansvarlig for en større organisatorisk transformation af Eli Lillys europæiske organisation. Dette inkluderede bl.a. ansvaret for produktivitetsfremmende aktiviteter som Lean Six Sigma, men også ansvaret for lederudvikling af en udvalgt gruppe af Eli Lillys top-talenter i Europa.
I januar 2009 arbejdede Teddy for den danske medicinalvirksomhed, H. Lundbeck A/S, i rollen som Senior Vice President, Corp. Human Resources. Fokus i dette job var opbygning af Lundbecks globale HR-funktion, hvilket bl.a. inkluderede lederudviklingsprogrammer samt processer til optimering af Lundbecks virksomhedskultur. Teddy var samtidig medlem af Lundbecks Corporate Management Group. Teddy var ansat i Lundbeck i 5 år.
I januar 2014 skiftede Teddy Lundbeck ud med et partnerskab i en nystiftet medikoteknisk virksomhed, Re5, som har fokus på forskning, udvikling og salg af et nyt innovativt medikoteknisk udstyr til behandling af såkaldt “terapiresistent depression”.
Teddy er tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning som “Associated Partner”.
Teddy har siden år 2000 arbejdet indgående og praktisk med Spiral Dynamics, som er en teori og forståelsesramme for menneskets bio-psyko-sociale udvikling.

Ole Vilstrup

Ole har interesseret sig for Spiral Dynamics de seneste 10 år og gennemført Teddys certificeringskurser i Spiral Dynamics Integral Level 1 og 2. Ole er desuden certificeret til at anvende ValueMatch Assessment Tools og anvender disse aktivt i sit job som Integral Professional Coach.

Mere om Ole. ..